És un dels pocs equipaments museístics dels anys setanta concebut com a tal a Catalunya. Projectat pels arquitectes Bosch, Botey i Cuspinera, té tres pisos pròpiament dits i soterrani, amb coberta plana. La façana està formada per blocs de formigó desigualment disposats que formen una unitat i que s’inclinen fins a la porta d’accés, deixant, però, la resta de la part baixa de la façana oberta per una vidriera que permet veure l’interior.

 

La planta baixa està disposada en dos nivells i oberta parcialment al soterrani i, també, a l‘espai d’accés a les plantes superiors. La part posterior de la planta baixa, on hi ha la sala d’exposicions temporals, està tancada per una vidriera d’uns 12 metres que dóna a una petita terrassa-jardí interior.

 

L’accés a la primera planta es fa per una rampa perimetral que permet la mirada a la sala d’exposicions temporals de la planta baixa.

 

Els tres pisos estan oberts uns amb els altres inclosos en un sol volum. La interconnexió dels espais dóna la sensació d’un espai únic en anar-se reduint progressivament la superfície de les dues plantes superiors.

 

A la tercera planta, que com espai d’exposicions temporals és anomenada 4ª Planta, també combina el formigó vist amb una vidriera que dóna a una terrassa cega, sense més obertures a l’exterior que la superior. En aquest cas ja s’hi accedeix per una escala central.

 

Pdf -Planimetria

 

planta nivell + 12,00.pdf

planta nivell + 17,00.pdf

planta nivell + 2,00.pdf

planta nivell + 5,00.pdf

planta nivell + 8,00.pdf

planta nivell -0,50.pdf

secció longitudinal.pdf

secció transversal.pdf   

  

 

 arq

          

edificio