Títol: Pous de glaç al Vallès Oriental
Autors: Jaume Dantí, Cinta Cantarell i Pere Cornellas
Edita: Consell Comarcal del Vallès Oriental / Coordinació: Museu de Granollers
Any: 2007
ISBN: 978-84-87790-58-4
Preu: 20 €
WEB

Història de Canovelles 2
Títol: Senyors i Pagesos a la domus d'Olivet (segles XI-XV)
Autors: Cinta Cantarell i Jaume Dantí
Edita: Ajuntament de Canovelles i Museu de Granollers
Any: 2007
ISBN: 978-84-87790-61-4
Preu: 5 €
PDF

Història de Canovelles 1
Títol: Ca L'Estrada(Jaciment)
Autors: Abel Fortó, Pablo Martínez, Vanessa Muñoz
Edita: Ajuntament de Canovelles i Museu de Granollers
Any: 2007
ISBN: 978-84-87790-57-7
Preu: 5 €
PDF

5 Treballs del MdG
Títol: Condemnades per bruixes. Processos judicials al Vallès i al Moianès a principis del segle XVII
Autors: Introducció històrica, Agustí Alcoberro i edició de Rafael Ginebra
Edita: Associació Cultural Modilianum, Museu de Granollers i Museu d’Història de Catatlunya
Any: 2007
ISBN: 978-84-87790-59-1
Preu: 10 €

4 Treballs del MdG
Títol: Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental (segle XX). Diccionari biogràfic
Coordinació: Jordi Planas i Maresma
Any: 2006
ISBN: 84-87790-56-9
Preu: 24 €
WEB

3 Treballs del MdG
Títol: Estudio Agrícola del Vallés (1874)
Autors: Ramon Garrabou i Jordi Planas
Any: 1998
ISBN: 84-87790-32-1
Preu: 12 €

2 Treballs del MdG
Títol: De la Balma a la Masia. L’hàbitat medieval i moderna al Vallès Oriental
Autors: Carme Barbany, Cinta Cantarell, Jaume Dantí, M. Rosa Garcia, Pere Ribas i M. Encarna Terrades
Any: 1996 (2003 - 2ª edició revisada pels autors)
ISBN: 84-87790-22-4
Preu: 15 €

1 Treball del MdG
Títol: Una tomba de guerrer de la primera edat del ferro trobada a Llinars del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona)
Autors: Enric Sanmartí-Grego
Any: 1993
ISBN: 84-87790-07-0
Preu: 3 €