Les xemeneies de les fàbriques

Segon cicle d'educació secundària. ESO.

Cicles formatius

Itinerari

Ciències socials: història i patrimoni

 

 

Granollers, com d’altres pobles i ciutats de Catalunya, a finals del segle XIX va iniciar el seu desenvolupament econòmic cap a la industrialització. Això va suposar una gran transformació urbanística i un gran canvi social, sobretot en la vida de milers d’obrers. Els nous eixos viaris com la carretera de Barcelona a Ribes i l’arribada del ferrocarril, així com la posada en marxa de les màquines de vapor, la distribució del gas, l’arribada de l’electricitat van ser fonamentals per poder iniciar un gran període fabril, que incloïa principalment fàbriques tèxtils però també d’altres sectors com els alimentaris, les bòbiles, les metal·lúrgiques, les de sabons, fruits secs, aiguardents, etc. Actualment, de totes aquelles industries, excepte honroses excepcions, només en queden les xemeneies. Entre la gent més jove, aquests elements acostumen a passar desapercebuts o bé són concebuts com elements escultòrics, concepte ben distant del seu ús original i del procés energètic del que formaven part. D’aquí la proposta per recuperar-ne la memòria i l’ús.

 

Descripció de l'activitat

Aquest itinerari proposa donar a conèixer algunes de les xemeneies més significatives d’aquella industrialització i contextualitzar-les per donar-les-hi sentit. Explicar de quin tipus d’indústria formaven part, quina era la seva funció, qui les construïa, com eren els treballadors d’aquells temps, què feien a banda de treballar. Es fa incidència en el nou eix viari “la carretera”; es passa per la plaça Barangé (antiga estació de ferrocarril), fabrica tèxtil de can Torras, la Serradora Gibert, la Font i can Comas.

 

Informació pràctica

Lloc: l'activitat s'iniciarà a L'Adoberia. Centre d'interpretació històrica del Granollers medieval. Plaça de l’Església, 7
Durada: 2h
Calendari: setembre a juny, tots els dies de la setmana (excepte dijous matí), en horari escolar Nombre d'alumnes: grup classe
Material: no se'n necessita cap
Preu: 3,10 € per alumne
Reserves: Fundació AC –Noelia Romero (Necessites javascript per veure aquest correu-e) - 93 844 30 27

 

Observacions: L’activitat es desenvolupa a l’aire lliure. En cas de pluja, s’ajornarà.