Memòria d’activitats

Al llarg del temps, el Museu ha proposat diferents activitats educatives i de participació, que constitueixen experiències enriquidores per a les escoles i grups que hi han participat. La memòria d’activitats recull els diferents processos de creació, d’experimentació i d’aprofundiment en el coneixement.

Relats d'art és un projecte educatiu adreçat als instituts de Granollers i la comarca. S'estableix una dinàmica a partir de diferents conceptes prèviament seleccionats -com llenguatge, ésser viu, memòria o patrimoni– associats a les obres de l’exposició i acordats amb el professor/ra; el grup classe haurà de construir un relat. Durant la visita, la mediadora davant de una, dues o tres obres obrirà pautes perquè els alumnes, ja inicialment,comencin a construir un relat. Posteriorment, a l'aula, els estudiants faran créixer el relat amb noves associacions,creacions,reflexions,mirades i recerques lliures. Una construcció que volem que siguin retornats al Museu, compartits amb Museu.

Feedback és un projecte que va adreçat a grups i a col·lectius de la ciutat, i que respon a la invitació de participar en la construcció de noves lectures i nous significats de les obres del museu.

PorositatsLab és un laboratori d’art i educació impulsat pel Programa d'Arts Visuals de la Diputació de Barcelona a tres municipis pilot -Granollers, el Prat de Llobregat i Terrassa-, en col·laboració amb ACVic Centre d’Arts Contemporànies.