Relats d'Art

Relats d'art, és un projecte educatiu adreçat als instituts de Granollers i la comarca. S'estableix una dinàmica a partir de diferents conceptes prèviament seleccionats -com llenguatge, ésser viu, memòria o patrimoni– associats a les obres de l’exposició i acordats amb el professor; el grup classe haurà de construir un relat. Durant la visita, la mediadora davant d'una, dues o tres obres obrirà pautes perquè els alumnes, ja inicialment, comencin a construir un relat. Posteriorment, a l'aula, els estudiants faran créixer el relat amb noves associacions, creacions, reflexions, mirades i recerques lliures. Una construcció que volem que sigui retornada al Museu.

La visualització del projecte es plasmarà, doncs, en dues fases. La primera la farà la mediadora que elaborara un resum dels continguts del diàleg amb el grup classe -la xerrada que ha anat sorgint durant la visita al museu- i una segona que és l'aportació treballada a l'aula. Un gran mosaic de petites històries de tots els fragments és el que volem que quedi reflectit.

La primera edició d'aquest projecte-programa educatiu -creat i dirigit per Clara Rebollo i Pericot- és va fer la tardor de 2014 i va continuar el 2015.