Fons arqueològic

Granollers és, en bona mesura, un gran jaciment arqueològic, testimoni de les ocupacions humanes que s’han esdevingut en el nostre territori al llarg de centúries. Les restes més antigues trobades al subsol de la ciutat pertanyen a l’època neolítica, tot i que la primera època més ben documentada es remunta ja a temps dels romans. En el fons del museu s’hi compten nombroses restes materials de la vil·la romana que s’establí al bell mig de la ciutat actual, representada tant per la part residencial, la zona termal o els espais d’enterrament.

Les excavacions dutes a terme al cor de la ciutat a inicis del segle XXI, ens han permès conèixer millor la configuració medieval i moderna de la vila, en especial al traçat de la seva muralla, sistema defensiu que comptava amb la presència de torres, fossat i corredossos. I les restes materials, herència d’aquesta ocupació, avui són un element cabdal per interpretar l’època quan sorgeix la Granollers urbana.

Però les restes materials d’aquest passat, no es circumscriuen només a restes de la ciutat, sinó que el paper que desenvolupa el Museu de Granollers com a museu de referència a nivell comarcal, permet que el material provinent de la majoria d’intervencions arqueològiques del Vallès Oriental, estigui custodiat en els magatzems de la nostra institució. Aquesta responsabilitat és corresposta pel Museu amb una mirada àmplia, implicant-se tant en la recerca a nivell comarcal, com construint un discurs més enllà dels límits de la ciutat. 

D’altra banda, un Museu amb gairebé 90 anys d’existència, té una llarga història al darrera, i així ho reflecteix també el seu fons, on comparteixen espai amb els fons locals d’altres de procedències foranes. Tots ells, són els que conservem, per tal que ens ajudin a explicar qui som avui.