Jaciment

L’Adoberia dels Ginebreda, jaciment arqueològic i centre d’interpretació històrica del Granollers medieval, és un espai únic per descobrir la història medieval a partir d’un important tram de la muralla que encerclava la vila, de les restes de dues torres que la defensaven i del testimoni de l’antiga adoberia, l’única conservada a Granollers. Un espai idoni per conèixer i difondre el creixement i la transformació de la nostra vila, des de l’origen medieval fins a l’edat moderna, caracteritzat per un ampli recinte emmurallat, un seguit d’oficis i d’activitats productives, entre les quals destaquen les relacionades amb la pell, i un mercat potent i diversificat.

L’Adoberia de Granollers ha esdevingut l’única que s’ha conservat de la mitja dotzena d’adoberies de què es té constància històrica i documental a Granollers.  Avui, de l’antiga adoberia, encara n’és visible i visitable la part baixa del complex, coneguda com la ribera, on són fàcils d’identificar un pou, un fogó i els característics clots i basses que servien per als treballs de remull, blanqueig i assaonat de la pell. Actualment és un dels pocs exemples d’arqueologia industrial excavat a Granollers i una de les adoberies més ben conservades de Catalunya.

L’excavació de l’Adoberia de Can Ginebreda va començar a finals de gener de 2005 en el transcurs de les obres de construcció de l’equipament juvenil del Gra, però la importància de les restes documentades va permetre canviar el projecte per poder acollir el centre d’interpretació i fer el jaciment visitable.

Arqueològicament cal situar l’adoberia a finals del segle XVIII i XIX coincidint amb la darrera etapa d’ús d’aquest complex i en un moment en què també comença la centralització de les produccions adoberes en zones com Vic o Igualada. Ateses les estructures trobades i la documentació disponible, hem de dir que seria un exemple de petita adoberia de tradició medieval dedicada a la producció i el comerç local, com era el cas de moltes d’altres existents a ciutats medievals com Granollers. Un cop l’adoberia s’abandona definitivament, l’edifici de can Ginebreda va tenir diferents usos. Es va compartimentar i durant molts anys va acollir habitatges, magatzems i establiments.

Tot i que no se’n conserva l’edifici sencer, l’adoberia es devia localitzar en un edifici de dues plantes, un fet habitual en aquest tipus d’indústria. Els edificis que acollien les adoberies solien tenir una planta baixa anomenada de ribera, on es portaven a terme tots els processos de neteja, descarnat i adobatge, que tenien l’aigua com a element principal. Aquesta zona solia ser fosca, càlida i humida, amb clots plens d’aigua, calç o excrements d’animals i, per tant, un ambient força incòmode i perillós per treballar-hi. És precisament aquesta part la que documenta al jaciment de Can Ginebreda, que inclou nombrosos clots, un pou, un fogó i altres zones de treball pavimentades.

L’Adoberia és un espai museogràfic vinculat al Museu de Granollers, obert a finals de l’any 2009 i que va merèixer el Premi Especial Bonaplata de Patrimoni l’any 2010. Avui forma part de la Xarxa d’Adoberies Històriques de Catalunya.