Feedback

Feedbackés un projecte que va adreçat a grups i a col·lectius de la ciutat, i que respon a la invitació de participar en la construcció de noves lectures i nous significats de les obres del museu. La metodologia és molt simple i, a la vegada arriscada, ja que l’objectiu és que l’enfrontament directe amb l’obra generi pensament, discurs, conversa i diàlegs. Els mediadors, lluny d’aportar el clàssic discurs informatiu, propicien, provoquen el pas de la mirada a la paraula, tant individualment com en el grup, de manera coral.

Aquesta conversa s’anirà tramant d’una manera molt fragmentada i potser sense massa cohesió, però com a petits diàlegs que molt ràpidament, esdevenen moment viscut i significatiu: una experiència intel·lectual i emocional. Evidentment, una de les finalitats és donar la paraula al públic, a l’usuari, per tal de que puguin fer-se pròpia l’activitat, l’exercici cultural i a partir d’ella atansar-se a la documentació, a nous continguts etc.Us presentem la transcripció de l’enregistrament que es va fer durant la visita.

El Projecte Feedback el situem, doncs, a la cruïlla d’un projecte educatiu i d’un projecte de dinamització per a l’exposició sobre el fons del Museu de Granollers. És un projecte ideat, dirigit i portat a terme per Clara Rebollo i Pericot amb la participació d’Agnès Sebastià Murtra.