Oficis i gremis: els adobers

Dibuix hipotètic de l'adoberia d'en Ginebreda. Guillem Hernández Pongiluppi

Primer i segon cicle d'educació secundària obligatòria, cicles formatius

Visita amb activitat

Ciències socials: història i patrimoni, matemàtiques i llengua

 

 

A Granollers, el treball i la indústria de la pell va ocupar, des d'antic, a un nombre important de persones, essent en època medieval i moderna una de les indústries destacades. L'Adoberia dels Ginebreda és un marc idoni per a analitzar qui hi treballava i com s’establien les relacions de treball en l’època medieval, com també per a observar i conèixer la formació dels gremis i la seva importància en l’estructuració social. Aquesta activitat centra la mirada en L'Adoberia com a pretext per explicar quina rellevància tenia l'ofici d'adober i la seva relació amb els diferents oficis que coexistien al Granollers d'aquells temps.

 

Descripció de l'activitat

L’activitat s’inicia amb la visita guiada a L’Adoberia, plantejada com una aproximació històrica a Granollers, a fi de deduir i comprendre com funcionava una adoberia de pells a l’antiguitat: des dels diferents processos del treball fins a l’especialització de l’ofici gremial. Es proposa analitzar un fogatge de 1515 (antics censos o cadastres fiscals), per tal de deduir i comparar la diversitat d’oficis que solien coexistir a una vila medieval, alhora que es reflexiona sobre l’estructuració demogràfica i social. La dinàmica de l'activitat es basa en proposar a l'alumne un exercici pràctic que porti a la recerca, a l'observació i a l'experimentació d'allò explicat durant la visita. L'activitat conclou amb una posada en comú en què, a través del diàleg, l’educadora organitza la informació obtinguda.

 

Informació pràctica

Lloc: L'Adoberia. Centre d'interpretació històrica del Granollers medieval. Plaça de l’Església, 7
Durada: 2h
Calendari: de setembre a juny, tots els dies de la setmana, dins l'horari escolar
Nombre d'alumnes: grup classe
Material: el Museu facilitarà el material necessari per desenvolupar l'activitat
Preu: 3,10€ per alumne
Reserves: Fundació AC – Noelia Romero (Necessites javascript per veure aquest correu-e) - 93 844 30 27