El vell bevedor

Josep Masana (Granollers 1892 - Barcelona 1979)

El vell bevedor, c. 1928

Fotografia blanc i negre, sobre paper, positiu acolorit amb anilines

74,5 x 100 cm

Núm. Inv. 12629

Dipòsit del Casino de Granollers-Club de Ritme

La fotografia representa un home vell assegut i lleugerament inclinat sobre una taula. L’home sosté una ampolla de vi, en una mà, i un got de vidre, gairebé ple, en l'altra. El personatge, amb la mirada un xic perduda i una pipa en els llavis, mostra un mig somriure que es deixa entreveure entre les barbes i el bigoti. La imatge produeix un gran impacte en l’espectador, no només per les dimensions de l’ampliació, poc freqüents en una fotografia de l’època, sinó també per la plasticitat i la “veracitat” que presenta. Des del punt de vista artístic, destaca el tractament de la llum. La il·luminació directa i la projecció d'ombres aporten dramatisme a l'escena i posen en evidència la influència que rebé Masana del cinema, més concretament de l'expressionisme alemany. Des del punt de vista iconogràfic, la imatge és representativa de l'obra més personal de l'autor que treballà el retrat dins el corrent pictorialista. Aquest corrent presenta un cert mimetisme amb les formes de la pintura. Per aconseguir-ho els fotògrafs pictorialistes usaren les tècniques pigmentàries que donaven un resultat molt proper a les del gravat o el dibuix. La singularitat de Masana rau en el fet que la intervenció manual posterior a la presa de la imatge es concreta en el retoc del negatiu, i en els viratges i la coloració amb anilines del positiu final, combinant ambdues tècniques. Temàticament, la fotografia reflecteix la influència de la pintura clàssica (concretament de Velázquez, un dels referents estètics de J. Masana), en la representació naturalista de personatges marginals o de classe popular que, d’alguna manera, també són una singularitat en l’obra de Josep Masana, ja que en la seva producció són molt més abundants els retrats familiars o d’artistes del món de l’espectacle.

Procedència

La fotografia El vell bevedor és una imatge feta als inicis de la carrera de Josep Masana. Durant molts anys va estar instal·lada al bar del Casino de Granollers, regentat durant un temps pels seus pares. Des del març de 2009 està dipositada al Museu de Granollers. En aquesta data, l’entitat Casino-Club de Ritme signà un conveni amb el Museu, amb l’objectiu de garantir la conservació i difusió d’aquesta obra excepcional del fotògraf granollerí. 

 

Josep Masana, fotògraf (Granollers 1892 - Barcelona 1979)

Josep Masana va néixer a Granollers el 16 de maig de 1892 al Casino, on el seu pare n'era el cafeter. Aviat, però, passaren a regentar el Cafè Nou, on Masana s'iniciaria en la fotografia i instal·laria el seu primer estudi: Arte Fotogràfico. En poc temps, Masana es convertí en el fotògraf familiar i personal de molts granollerins.

L'any 1924, Masana traslladà el seu estudi a Barcelona, on desenvolupà la seva carrera com a fotògraf compaginant-la amb la de propietari de diverses sales de cinema, una de les seves grans passions. Com a fotògraf, aviat aconseguí el reconeixement nacional i internacional, obtenint el primer premi de fotografia en l'Exposició Internacional de Barcelona l'any 1929.

En l'obra de Masana destaquem quatre facetes: la primera i la segona corresponen al seu treball com a retratista d'estudi. La tercera, a un tipus d'obra molt més personal i de qualitats molt superiors. Es tracta d'unes obres entroncades amb el pictorialisme fotogràfic. En aquesta faceta trobem un Masana més poètic i més artista. Masana treballava exclusivament dins l'estudi, mentre que els seus coetanis treballaven prioritàriament en exteriors. La possibilitat de controlar la il·luminació gràcies a la llum de mercuri va contribuir a aconseguir una empremta personal en les seves figures. El seu quart vessant és la fotografia publicitària. En aquest vessant trobem l'autor més avantguardista, experimentador i modern. La sensibilitat vers el món de l’art i el cinema, i l’interès per les avantguardes tècniques i artístiques aportaren a l'obra personal de Masana una gran qualitat i creativitat. A partir dels anys cinquanta treballà amb els seus antics negatius aplicant les noves tècniques de color. Tancà el seu estudi el 1960. Morí el gener de 1979 a Barcelona.