Jordi Pericot

Sense títol, 1961
Acrílic sobre tela
73 x 60 cm
Participació en el III Premi de Pintura de Granollers, Granollers, 1961
Núm. Inv. 254

Jordi Pericot (el Masnou, 1931) té una doble trajectòria professional, la pedagògica, centrada en els camps de la comunicació audiovisual, social i el disseny, primer com a director de l’Escola Elisava, i després com a catedràtic de les universitats de Barcelona i Pompeu Fabra, i la trajectòria artística. La seva producció plàstica més coneguda internacionalment  està catalogada dins l’art cinètic. Destaquen la seva participació al grup MENTE l’any 1968 i a la Biennal de Venècia l’any 1972.

Jordi Pericot aportà una base de ruptura de l’informalisme amb les seves pintures de baix relleu, de formes cel·lulars, en els primers anys seixanta, i des del 1967 començà a interessar-se pel disseny industrial com a professor de l’Escola Elisava, depurà les seves recerques plàstiques cap a l’art òptic, la repetició de motius o les sèries amb vibracions dintre construccions tridimensionals anàlogues a la de Julio Le Parc. Enric Jardí. Art català contemporani. Edicions Proa. Barcelona, 1972.

El terme òptic-cinètic va ser formulat el 1964 per John Borgzinner, crític de la revista Times, i recull les propostes dels artistes que publiquen el Manifest Groc l’any 1955, Naum Gabo, Pevsner, Laszlo Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer i Vasarely. El cinetisme busca la tensió polifocal en unes estructures de formes abstractes i geomètriques  que es repeteixen de manera racional i cerquen el moviment, la quarta dimensió, causant en l’espectador uns efectes òptics il·lusoris

Eren uns anys de cansament de l’informalisme que van donar lloc al naixement de l’art pop, de l’art òptic i del cinetisme, uns anys en què es va tornar a mirar l’ésser humà i la seva racionalitat, i es va deixar de banda la irracionalitat i el personalisme. Imma Julián, Jordi Pericot: art i comunicació. Jordi Pericot. 20 anys d’art cinètic (1964-1984) + gràfics actuals. Ajuntament del Masnou.

Bibliografia:

  • Jordi Pericot. 20 anys d’art cinètic (1964-1984) + gràfics actuals. Ajuntament del Masnou.
  • Jordi Pericot: L’herència del Cinetisme. De l’art participatiu a l’art interactiu. Discurs d’ingrés a l’Acadèmia (Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona, 2008