Olleta d'ofrena amb closca d'ou

Ceràmica comuna globular i carenada.
Cronologia: s. II-III dC.
Dimensions: 9,1 cm x 9,1 cm.
Procedència: necròpoli de Can Trullàs (Granollers, 1990).
Número d’inventari: 7.027

 

Lectura convidada per Josep Muntalt

El Museu convida a persones vinculades a l'art i a la cultura perquè triïn una obra i elaborin, des de diferents llenguatges, una lectura personal.