Penjoll de bronze

Penjoll de bronze amb animal fantàstic, segle XV,

8 × 7,1 × 0,1 cm.

Domus d’Olivet. 

 

 

La domus d’Olivet, com a casa fortificada (a partir del segle XII) d’una família noble, tenia un caràcter defensiu que es manifestava amb la torre i amb l’utillatge personal, com la cota de malla o les llances. El poder i la riquesa de la família es reflectia en els objectes d’embelliment, com els penjolls, alguns decorats amb esmalts, en els guarniments dels cavalls o en la qualitat de la vaixella.

La domus d’Olivet és un jaciment d’un valor arqueològic extraordinari. Excavat del 1994 al 1999, els materials resultants d’aquestes intervencions, com ara aquest penjoll de bronze amb animal fantàstic, estan dipositats per la Generalitat de Catalunya al Museu de Granollers.