Restauració

Garantir la preservació de les peces que integren les col·leccions del museu, en benefici de les generacions presents i futures, és l’objectiu bàsic que guia les actuacions que el museu du a terme en matèria de conservació i restauració.  El Museu de Granollers destina anualment recursos propis a restaurar peces del fons amb la col·laboració de les institucions.

Aquesta tasca es realitza amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.