Documentació

El Museu de Granollers conserva un ric i variat fons en col·leccions. La documentació dels fons i de les col·leccions és una tasca imprescindible en tot museu i respon a unes metodologies de treball determinades en les quals la recerca documental esdevé bàsica. Any rere any, el Museu de Granollers realitza la tasca d'inventariar i documentar el seu fons amb la metodologia del Museum Plus, programari que organitza tota la diversitat de dades i d'informació al voltant d'un objecte i que ens facilita la gestió de les col·leccions.

Aquesta tasca es realitza amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.