Recerca

El Museu de Granollers aposta per la recerca i la generació de coneixement com una línia fonamental en la missió de salvaguarda i difusió del patrimoni de Granollers i comarca. En  aquest sentit, es promou la publicació i estudi dels elements patrimonials i se’n promou la seva difusió en jornades específiques.

Bibliografia 


2. 2019 – “Cercant els límits del territori de Lauro”, Laietènia Interior: Marques i terrisseries d’àmfores al Valllès Occidental i Oriental, Union Académique Internationale Corpus International des Timbres Amphoriques (fascicule 27), IEC-ICAC, Barcelona, pàgs. 69-85.


3. 2019 – “La fase d’abandonament del poblat ibèric del Puig del Castell de Samalús – Lauro”, Actes del 1er Simposi d’arqueologia laietana, Laietània 20, Mataró, pàgs. 95-110.