Revista Lauro

LAURO. Revista del Museu de Granollers

La revista Lauro va néixer el 1990 amb la voluntat de constituir un «pont d’enllaç» entre els estudiosos que s’aplegaven aleshores a l’entorn del Museu de Granollers i, al mateix temps, amb el propòsit «d’obrir portes i projectar els afanys de la nostra institució al més ampli sector possible, fent desaparèixer les prevencions i els recels que encara graviten sobre aquests recintes». Aquell anhel és ben viu encara. I ben necessari: la revista Lauro va néixer, i creix, d’una necessitat. La necessitat que tenen totes les persones i totes les institucions de comunicar-se, i que en aquest cas ha cristal·litzat en l’edició d’una revista que difon l’activitat del Museu de Granollers i els estudis sobre el patrimoni natural i cultural (en el sentit ampli del terme: històric, artístic, etnològic,…) de la comarca del Vallès Oriental. Es van publicar 25 edicions i la darrera va ser el 2009.

 

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un dipòsit cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. http://www.raco.cat/index.php/Lauro/issue/archive

Preus públics de la Revista Lauro

Lauro  1, 3, 4  i  6 exhaurit
Lauro  2, 7, 8i  9 3 euros
Del Lauro  10 al  22-23 4,80 euros
Lauro  24 5 euros
Lauro  25 6 euros
Del Lauro  26-27 al  29 8 euros