L'escola d'adults de Bellavista i l'art de parlar

21/04/2021

L'Escola d'Adults de Bellavista ha visitat el Museu amb el programa "L'art de parlar". El programa proposa una sèrie de debats i activitats que incorporen la metodologia de les estratègies de pensament visual (VTS) i les obres d’art de la col·lecció del museu.

El programa L'art de parlar promou un ensenyament i aprenentatge de les llengües competencial i de caràcter integrador amb la finalitat de dotar els alumnes d'una competència comunicativa sòlida dins el marc de la competència global, que contribueixi al seu creixement acadèmic i professional, i els faciliti entendre el món i apreciar l'ètica i l'estètica en la representació significativa i alhora aprofundir en la construcció de la societat des de la col·laboració dels agents educadors, tant en l'àmbit formal com no formal.

L'objectiu del programa és fomentar un ensenyament competencial de les llengües amb especial atenció a la comunicació oral, que parteixi del consens metodològic entre els docents i promogui el disseny i implementació de projectes de comunicació a través de les estratègies de pensament visual aplicades a les obres d'art i impulsar l'assoliment de l'alfabetisme transmèdia (Transmedia Literacy) entès com un conjunt d'habilitats, pràctiques, valors, sensibilitats i estratègies d'aprenentatge i intercanvi desenvolupades i aplicades en el context de les noves cultures col·laboratives.

El programa proposa una sèrie de debats i activitats que incorporen la metodologia de les estratègies de pensament visual (VTS) i les obres d’art de la col·lecció del museu. 

S’estructura en tres itineraris temàtics alineats amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda Educació 2030 de la UNESCO amb la intenció de generar temes de debat d’interès global que afavoreixin una educació inclusiva i equitativa de qualitat per a tothom.

Arxivat a: General