Granollers aposta per protegir, recuperar i visibilitzar les Muralles Medievals i els seus corredossos

04/03/2024

El ple municipal aprova per unanimitat el Pla director de les muralles que recull accions que contribuiran a enriquir la vida cultural i social de la ciutat

L’Ajuntament de Granollers disposa d’un Pla director de les Muralles Medievals i els corredossos de la ciutat que és un full de ruta per recuperar espai públic, que posa en valor els vestigis de la ciutat, el llegat i la identitat.

Les muralles de Granollers són un monument declarat BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) i la seva traça conforma una anella de 816 metres lineals dels quals només s’han valoritzat alguns punts com Can Pedrals, l’interior de l’Adoberia, la torre Rodona, o els paviments de la plaça de l’Església.

L’aprovació del Pla Director de les Muralles Medievals de Granollers i els seus corredossos suposa un pas significatiu en la conservació i revalorització del patrimoni històric de la ciutat.

La muralla com a una anella que relliga comunitat, cultura, ciutat i natura

Entre els objectius principals del Pla Director es destaca la preservació de la singularitat arquitectònica del conjunt patrimonial de les muralles i els seus corredossos, així com la revalorització del seu valor patrimonial, històric, social i arquitectònic. Es preveu concretar recomanacions constructives per a la rehabilitació dels panys de muralla existents i dissenyar una senyalització adequada per facilitar la identificació dels elements patrimonials i fomentar activitats educatives i de coneixement.

Així mateix, el Pla Director contempla directrius i propostes d’actuacions per transformar l'espai públic dels corredossos, millorar el paisatge urbà del conjunt de façanes relacionades amb les muralles, reintroduir el verd en el casc històric i potenciar les activitats professionals, comercials, artesanals, culturals i de lleure dins d'aquest espai, tot fent-lo més habitable i atractiu per als veïns i visitants. També inclou propostes d’accions encaminades a l’estudi, recerca, interpretació, divulgació i dinamització al voltant de les muralles.

Un pla que marca les accions i intervencions per recuperar l’atractiu patrimonial de la ciutat

Així, el Pla director aporta eines i estratègies per protegir, recuperar i visibilitzar la muralla medieval, un patrimoni cabdal de la ciutat,i alhora intervenir en la regeneració urbana que revaloritzi el paper històric i testimonial dels espais que conformen els corredossos i els antics portals. Tot plegat pot esdevenir un revulsiu que permeti aflorar el potencial turístic, econòmic, social, i de generador d’activitat i de noves oportunitats d’aquesta part de la ciutat.

Les muralles de Granollers

Les muralles van envoltar la ciutat de Granollers des de finals del segle XIII fins a mitjan segle XIX. La muralla medieval tenia forma hexagonal, feia 816 metres de perímetre i estava protegida per torres de defensa enllaçades entre si a través pels anomenats corredossos, nom popular amb el qual es coneixia el camí de ronda.

Al segle XVI, sobre els portals d’entrada es van construir capelles dedicades a diferents sants. Encara avui es conserven dues d’aquestes capelles: la de santa Esperança i la de santa Anna. A dia d’avui, es poden apreciar restes de les muralles en diversos punts del centre històric.

Des de 1949, estan incloses i reconegudes dins el Patrimoni Cultural Català com un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

Més informació

Arxivat a: General