Es convoca l’19è Premi Paco Merino amb l’objectiu de fomentar l’experimentació, la innovació i la reflexió artística.

25/06/2024

El Grup ProArt Paco Merino convoca el premi d'arts plàstiques. El termini de recepció d'obres acaba el 30 de setembre.

Grup ProArt Paco Merino

El grup ProArt Paco Merino es va constituir a finals del 2002, quan alguns amics d’en Paco van pensar que la qualitat i el volum de la seva obra mereixien que se’n garantís la conservació i la difusió. La seva malaurada mort, l’11 d’agost de 2004, va refermar la nostra voluntat de tirar endavant noves activitats, sense ànim de lucre, per recordar la seva figura i la seva obra.
El Premi vol contribuir a augmentar el prestigi i la bona tradició que ja existeix a Granollers i a la comarca pel que fa a les arts plàstiques, i, en especial, a encoratjar l’esperit artístic, inconformista, obert i creatiu com pocs, que representava Paco Merino.

 

Bases Premi 2024

Es convoca l’19è Premi Paco Merino amb l’objectiu de fomentar l’experimentació, la innovació i la reflexió artística.

BASES

1. Poden participar-hi tots els artistes que ho desitgin, tant individualment com col·lectivament.

2. S’estableix una categoria de participants a partir de 18 anys.

3. Es pot presentar una obra per autor o col·lectiu. En el cas que les obres constitueixin una unitat temàtica, s’ha d’indicar aquesta circumstància.

4. La temàtica i la tècnica de l’obra són lliures i el suport ha de ser bidimensional. En les obres que es presentin amb marc, aquest ha de ser part integrant de la peça o bé no sobrepassar un llistó de tres centímetres. La dimensió de l’obra no pot ultrapassar els 100 cm en el costat més llarg, fixada a un suport rígid i pensada per ser penjada a la paret. Les obres viatgen a compte i risc de l’autor.

5. Per concursar cal presentar la imatge de l’obra, per correu electrònic, a l’adreça (Necessites javascript per veure aquest correu-e), en JPG, amb resolució 300 ppp, acompanyada de la informació següent:

5.1. Memòria tècnica de la peça que es presenta a concurs: títol de l’obra, tècnica, dimensions i suport.

5.2. Dades de l’autor (nom i cognoms, adreça postal, telèfon, adreça electrònica) i còpia del DNI.

6. L’obra es lliurarà sense signatura visible, signada al dors, on figurarà clarament el nom i cognoms de l’artista, així com el títol de la peça.

7. Dotació: premi de 2.500 euros. A aquesta quantitat s’ha d’aplicar la retenció impositiva que estableix la legislació vigent. El premi comporta la cessió de l’obra a l’entitat convocant.

8. El jurat qualificador s’encarrega de fer una selecció prèvia de les obres. Està compost per:

Lluís Estopiñan, artista plàstic
Glòria Fusté, tècnica del Museu de Granollers
Kiku Mena, dissenyador d’interiors
Frederic Montornés, crític d’art i comissari d’exposicions
Cristina Requena, galerista i comissaria d’exposicions
Actua com a secretari –sense vot– Josep Maria Farnés, membre del grup Pro Art Paco Merino.

9. El període de presentació de treballs per correu electrònic acaba el 30 de setembre de 2024. Després de la selecció prèvia es comunicarà als autors l’acceptació de la seva obra, que hauran d’enviar a la Llibreria La Gralla de Granollers, a la plaça dels Cabrits, núm. 5, durant l’horari comercial. El període de recepció acaba el 25 d’octubre de 2024.

10. Les obres seleccionades s’exposaran del 5 de novembre al 7 de desembre de 2024.

11. El veredicte es donarà a conèixer el dia 12 de novembre amb l’acte d’inauguració de l’exposició.

12. L’obra guanyadora, acabada l’exposició, s’exhibirà temporalment al Museu de Granollers.

13. Les obres s’hauran de retirar abans del 31 de gener de 2025. Podran retirar-les els mateixos autors, una persona autoritzada o una agència de transport, amb autorització expressa firmada per l’autor. Les obres no retirades dins el termini fixat quedaran en propietat de l’entitat convocant.

14. L’entitat convocant vetllarà per les obres presentades amb el màxim d’interès, si bé no respondrà de qualsevol pèrdua o dany que, involuntàriament, es pugui esdevenir durant el transport o mentre estigui a les seves mans.

15. El fet de participar en el concurs implica acceptar totes i cadascuna d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret d’alterar o decidir qualsevol cas no previst.

Granollers, juny de 2024

Arxivat a: General