Tardor (Masia)

Vicent Albarranch Blasco (Elx 1898 - Alacant 1940)

Tardor (Masia), Vers 1930

Pintura a l’oli sobre tela

48 x 63,5 cm

Núm. Inv. 321

 

La pintura a l’oli sobre tela del Museu de Granollers, del pintor Vicent Albarranch Blasco (Elx 1898 - Alacant 1940), és una mostra de l’alt nivell pictòric que l’artista va assolir a la dècada dels trenta, deu anys més tard de la seva arribada a la ciutat de Granollers, on va residir i es va formar plàsticament. 

Vicent Albarranch, situat en una generació pont entre el segle XIX i el segle XX, representa un canvi de posicionaments i de conceptes pictòrics. Pintor autodidacte, va compartir molts moments amb Bonaventura Puig i Perucho, amb qui acostumava a anar a pintar pels voltants de Granollers, i va ser un gran admirador de Joaquim Mir i Joaquim Sorolla. De caràcter realista, la seva obra es caracteritza per una nova estructuració de la composició formal i de l’aplicació del color, més viu i clar, fins al punt d’esdevenir un dels representants més significatius del paisatgisme granollerí. 

En els seus paisatges, i concretament en aquesta pintura, es pot apreciar una pinzellada molt marcada i empastada. Amb el temps, però, va anar adquirint un traç més solt i espontani que alternava amb altres pinzellades més matisades. 

Tardor o Masia és una obra on podem trobar alguns dels elements que es conformaran a la maduresa creativa d’Albarranch. El paisatge presenta una composició dividida en tres, gairebé quatre, franges horitzontals, però introdueix la verticalitat a la dreta, amb un gran arbre. La composició en horitzontal serà un motiu recurrent en el seu treball, que evolucionarà cap a composicions verticals, en un camp visual on la profunditat queda travada per la pinzellada solta, profunda i complexa, i per la intensitat cromàtica. 

En aquest oli podem apreciar aquesta intensitat dels colors, tret significatiu de la seva obra i, encara que incipient, l’evolució cap a colors més agosarats i forts. De fet, la singularitat del seu estil pictòric serà l’ús de gammes cromàtiques reduïdes però intenses: la gamma de grocs-taronges, amb què aconseguirà gran lluminositat en els paisatges i escenes, com en l’obra Diumenge de rams a Granollers (1935. MDG 777); i, amb la gamma de verds, l’obra de Vicent Albarranch adquireix un gran refinament cromàtic i suggestiu, com és el cas de La verneda d’en Fortuny (1932. MDG 776). 

En l’obra, les pinzellades soltes es combinen encara amb les uniformes, denses i pastoses. Les dues gammes cromàtiques, que li són tan pròpies, deixen el fons -el cel, sense núvols, uniforme i tranquil- en un no res. Tota la impressió recau en els ceps i la vegetació agitada i frondosa, en la masia moguda per la llum càlida de la tardor.

Procedència

El Museu de Granollers va ser fundat el maig de 1932. El seu fons fundacional va ser constituït per 27 obres d’art -pintures, dibuixos i alguna escultura-, 39 peces de numismàtica, 3 peces d’indumentària i alguns fòssils i minerals, tots ells llegats al pintor de Granollers i impulsor del Museu, Vicent Albarranch, el qual va aportar la primera de les obres,Tardor, anys més tard registrada amb el títol de Masia, i amb el número d’inventari 321.