Meridià Granollers anys 70. Art de concepte i acció

Temàtica: art
Tipus: Catàleg individual
Exposició: meridiàgranollersanys70. Art de concepte i acció
Edita: Museu de Granollers/ Ajuntament de Granollers
Any: 2010
ISBN: 978-84-87790-66-9
Preu: 30€
Coordinació editorial: Glòria Fusté i Cristina Massanés
Textos: Lambert Botey, Teresa Camps, Joan Garriga, Cristina Massanés, Jordina Medalla, Pilar Parcerissas, Karles Torra i Vicenç Viaplana
Descripció: 232p., 27 x. 22 cm
Disseny catàleg: Vicenç Viaplana
Assessorament lingüístic: Doina, Serveis Lingüístics, SL
Impressió: IGràfic Granolers SL.
Fotografies: Els arxius fotogràfics de les institucions prestatàries que s'especifiquen en cada cas

Catàleg de l'exposició Meridià Granollers anys70. Art de concepte i acció, produïda pel Museu de Granollers, del desembre 2010 al desembre 2011.